Personlig löpträning

 Personlig löpträning  
Ett individanpassat träningsupplägg och coachning hjälper dig att nå dina uppsatta mål. Du får personlig träning utifrån en analys av dina specifika behov och målsättning. För att ge dig själv de allra bästa förutsättningarna finns möjlighet att boka personlig löpträning.

Träningen kan ske på egen hand eller som DUO-grupp, det vill säga att två personer delar på tiden med mig som löpcoach.

16 veckors personligt träningsupplägg

Ditt träningsprogram komponeras av mig utifrån ditt utgångsläge och uppsatta mål och skickas ut med två veckors mellanrum. Därtill utvärdering och fri rådgivning som sker per telefon och mail kontinuerligt under perioden. 


Abonemanget kostar 955kr/16 veckor


Coachning

  • 1 träningspass   1 000 kr
  • 1 träningspass DUO 500 kr per deltagare (max 2 st)
  • 3 st. träningspass á 800 kr 2 400 kr
  • 4 st. eller fler träningspass á 645 kr


         Pris inkl. moms.

Susanne Ljungström Gladan Löp- & Hälsocoach